GIỚI THIỆU

HẬU QUẢNG NAM 

Với phương châm “Dịch vụ là hàng đầu” Kết hợp với sự tâm huyết; sức trẻ và trí tuệ Hậu Quảng Nam quyết tâm xây dựng hướng tới một công ty được tôn vinh và thu hút nhất khách hàng trong lĩnh vực mua bán và sửa chữa điện thoại tại Tam Kỳ – nhằm gia tăng giả trị cốt lõi về tinh thần và giá trị gia tăng thiết thực cho khách hàng.

Trong suốt thời gian qua, Hậu Quảng Nam không ngừng cố gắng tích lũy kiến thức, chăm chỉ học hỏi và nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm qua mỗi sự kiện mà công ty được cung cấp dịch vụ và tổ chức sự kiện.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

Trở thành đơn vị mua bán và sửa chữa điện thoại hàng đầu tại Tam Kỳ.
Phát triển không ngừng đổi mới, sáng tạo và luôn giữ vững tinh thần khởi nghiệp.
Sứ mệnh: Làm đẹp làm cho đời.

TRIẾT LÝ
KINH DOANH

Sáng tạo, chất lượng, tận tâm.
Sáng tạo trong công việc, chất lượng trong sản phẩm, tận tâm trong chăm sóc khách hàng.
Khách hàng hài lòng, nhân viên tôn trọng, đối tác an tâm.

CAM KẾT
THỰC HIỆN

Uy tín – Tâm huyết – Tốc độ
Uy tín trong thương hiệu.
Tâm huyết, chất lượng, chuyên nghiệp trong sản phẩm.
Tốc độ trong thực thi.
Nhiệt huyết trong công việc.